A   l o v e l y   d a y  

Se men inte röra

H ä r   ä r   l i t e   i n f o   o m   m i t t   a l b u m :   
 

                                                                                    A   l o v e l y  d a y


 Lyssna på skivan här!
Texter

Info om låtarna

Köp skivan här!

.


 


Copyright © JH Music. Med ensamrätt.