K e y b o a r d s  p å  d i n a  l å t a r


Go to English version of this site :
B e h ö v e r  d u  k e y b o a r d s  e l l e r  k ö r e r   p å  d i n a  l å t a r  ,  v i  h j ä l p e r  d i g .

Kontakta oss på: sales@jhmusic.se

 
Här är några exempel på hur det kan låta :
 

1 : Countryblues-boogie.
2 : Funky
3 : Hiphopgroove
4 : Jazzy
5 : Smooth R&B

Kontakta oss för mer info

 


 
 


 
 

Copyright © JH Music. Med ensamrätt.