Hej och välkommen till JH Music!!
 
JH Music arbetar med musikproduktion
och har nyligen släppt albumet


 

A    L o v e l y   D a y

 
Vi hjälper dig även med din reklamjingel, noter, arrangemang
musikproduktion, band till din fest eller evenemang, liveinspelning
 eller så kan vi göra keyboardpålägg på din demo
eller en fullproduktion av din låt. 

 
H ä r   ä r   n å g r a   p r o d u k t i o n e r   v i   g j o r t .
 
Albumomslag Nicklas Svensson CD Gustava och Tex går till kungen bok A Lovely Day 2015  

Linda Ahlgrimmer-Dont give up on you   Louice Ottoson-08 Wannabe   Linda Ahlgrimmer - The River   Linda Ahlgrimmer - Stories  
 
K o n t a k t a   o s s   f ö r   m e r  i n f o

K o n t a k t
 
 
 

 
 
 

Copyright © JH Music. Med ensamrätt.